PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Førerkort gir muligheter

De siste årene har det kommet mange flyktninger til Sørum kommune. De har fokus på å lære seg norsk og å få seg en jobb. Vi ser at førerkort kan være et viktig bidrag for dem, til å komme inn på arbeidsmarkedet. Mange av flyktningene velger en yrkesfaglig retning, blant annet innen helsefag, hvor Norge trenger mange nye hender i årene som kommer. Og med førerkort har de for eksempel mulighet til å jobbe i hjemmehjelptjenesten. Utgifter til førerkort må flyktningene dekke selv, dette kan bli meget kostbart, da mange av dem verken har en familie eller et nettverk som kan bistå med øvelseskjøring.

Sørum Frivilligsentral ønsker å tilby øvelseskjøring til de som ikke har mulighet til dette i eget nettverk. Dette vil bidra både til bedre trafikksikkerhet, økt integrering og økt mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Vi disponerer en egen bil til øvelseskjøring, men trenger å rekruttere flere frivillige øvelsessjåfører. Kan dette være noe for deg eller kjenner du noen som kan være aktuelle som øvelsessjåfør, så ta kontakt med oss!

Lappen2.jpg